Digitale billboards – det effektive outdoor medie

Med en stor, oplyst digitalskærm strategisk placeret, hvor man ikke kan undgå at se reklamen, kan brands nå ud til deres målgruppe meget effektivt. Mange onlinereklamer kan blokeres, men en stor og oplyst reklameskærm er svær at undgå at se. Derfor ser mange store brands outdoorreklamer som en integreret del af deres mediemix. Selv om eksponeringen kun sker over få sekunder, bliver de digitale billboards set, reklamerne husket og det eksponerede brand efterladt med et positivt indtryk.


Den ultimative placering


Digitale billboards er oftest placeret langs trafikerede veje, så bilisterne og deres medpassagerer ikke kan undgå at se dem. De er strategisk placeret, hvor der opstår en naturlig kø, f.eks. ved lyskryds eller i myldretiden. Placeringen sikrer maksimal eksponering, repetition og brandgenkendelse.


Skab interaktion med dynamisk indhold


Med digitale billboards er det muligt at arbejde med dynamisk indhold, så det fremstår levende og underholdende for modtagerne. Det skaber interaktion og fastholder opmærksomheden længere. På den måde opnås høj genkendelsesværdi og positive associationer til brandet eller produktet.


Mindre produktionstid og større fleksibilitet


Når du annoncerer på digitale billboards, er produktionstiden kortere og fleksibiliteten større, sammenlignet med traditionelle outdoor medier. Opdatering af indhold kan ske med få timers varsel og når som helst på døgnet. Det er en stor fordel ved kampagner eller i perioder, hvor du hurtigt skal reagere på ændringer i markedet.


Effektfuld eksponering 24/7/365


Digitale billboards er tændt 24 timer i døgnet, alle ugens dage, året rundt. Selv om eksponeringen af den enkelte modtager kun er få sekunder ad gangen, så ses den samme reklame igen og igen i det tidsrum, kampagnen kører. I nat og mørke fremstår de oplyste, digitale reklamer endnu mere iøjnefaldende og får let modtagerens opmærksomhed. Det giver massiv eksponering, høj genkendelse og stærk brandingeffekt.


Digitale billboards er svære at ignorere


I en verden, hvor modtagerne dagligt bombarderes med hundredvis af reklamer fra forskellige medier, er det en stor fordel at anvende digitale billboards i mediemixet. De store, oplyste skærme kan ikke ignoreres! Strategisk placeret langs vejene bliver de set, reklamerne bliver husket og det eksponerede brand får opbygget et stærkt og positivt image. Derfor bør digitale billboards indgå som et seriøst supplement til online markedsføring.


Digitale billboards kan integreres i omnichannel-strategier


Udover at fungere effektivt som standalone-medie kan digitale billboards også spille en værdifuld rolle i omnichannel-markedsføring. Ved at integrere visningerne på de digitale billboards med andre marketingkanaler både online og offline skabes der synergi, som løfter den samlede effekt. En QR-kode eller et hashtag på skærmen kan eksempelvis lede folk videre til kampagneindhold på andre platforme og derigennem styrke interaktionen med brandet.